Naposledy aktualizováno: 19.07.2020 12:38:46
logo

Obecní knihovna Kotvrdovice

Řídící učitelé (nadučitelé) na škole

  • 1872 - 1907   Jan Češka
  • 1907 - 1926   Ladislav Kučera
  • 1926 - 1928   Bohumil Tomášek
  • 1928 - 1939   A. Tomášková - Hladilová
  • 1939 - 1944   Bohumil Tomášek
  • 1945 - 1969   Vladimír Potůček
  • 1969 - 1992   Ivo Máčel


1880

Nejstarší knihovnou v obci byla žákovská knihovna založená roku 1880 učitelem národní školy Janem Češkou. Prvními knihovníky byli převážně řídící učitelé v místní škole.


1907

Dne 31.8. 1907 odešel na trvalý odpočinek nadučitel Jan Češka do svého rodiště Poličky v Čechách. Za své dlouholeté a blahodárné působení byl jmenován v sezení obecního výboru dne 1. ledna 1907 čestným občanem obce Kotvrdovice. Na památku tohoto jmenování daroval Jan Češka škole mimo tří mapy také více knih do učitelské i žákovské knihovny.


1911

V lednu 1911 koupila místmí školní rada od Barviče v Brně různé nové školní pomůcky (různé obrazy, teploměr, zvětšovací sklo a další) a také pět knih pro žákovskou knihovnu, pak Davidův spis Jak vyučovati zeměpisu.

Koncem roku 1911 byly z daru 20,– K p. J. Nezvala z Jedovnic nakoupeny pomůcky ke kreslení, pro žákovskou knihovnu pak knížka B. Němcové Babička.


1914

Dne 11. prosince 1914 založil nadučitel L. Kučera Školní knihovnu pro lid.


1926

Dne 1.2. 1926 zemřel Jan Češka - přes 30 let působil jako řídící učitel v Kotvrdovicích.


1939

V neděli 17. prosince byla uspořádána za součinnosti s rodičovským sdružením zdařilá vánoční besídka se scénami, koledami a deklamacemi. Z čistého výdělku 272,– K byly zakoupeny knihy pro chudobné žactvo a do žákovské knihovny.


1949 - 1950 (školní rok)

V tomto školním roce zakoupilo Sdružení rodičů a přátel školy 25 knih sovětských spisovatelů a 27 jiných knih v ceně 3 500,- Kčs.

Žákovské organizace 2. a 3. třídy učinily mezi sebou sbírku peněz a zakoupily k uctění Stalinova svátku pro žákovskou knihovnu 30 knih ze života ruského lidu.

V rámci soutěže o nejlepší výzdobu budov ke dnům Československo-sovětského přátelství zvítězila kotvrdovická škola a obdržela vedle pochvalného dopisu ministra školství knižní odměnu 14 knih do žákovské knihovny.


1957 - 1958

Sdružení rodičů a přátel školy podporovalo školu i letos finančně nákupem školních potřeb, knih do žákovské knihovny.


1958 - 1959

Sdružení rodičů a přátel školy podporovalo i letos školu při výchově dětí, finančně zajistilo po celý školní rok nákup školních potřeb, zakoupilo knihy do žákovské knihovny.


1959 - 1960

Sdružení rodičů a přátel školy mimo jiné zakoupilo knihy do žákovské knihovny.

 

 

Informace jsou čerpány z kronik obce Kotvrdovic.