Naposledy aktualizováno: 19.07.2020 12:38:46
logo

Obecní knihovna Kotvrdovice

Knihovníci

 • 1880                Jan Češka (zemřel 2.1. 1926)
 • 1923                Bohumil Tomášek
 • 1955                Jaromír Syrový
 • 1955 - 1957      Vladimír Potůček, Kotvrdovice 39
 • 1960 - 1974      František Alexa (1890 - 1979), Kotvrdovice 197
 • 1973 - 1998      Marie Musilová (1945 - 1998), Kotvrdovice 174
 • 1975 - 1978      Milada Svobodová, Kotvrdovice 175
 • 1975 - 1991      Cyril Musil (1943), Kotvrdovice 174
 • 1992 - dosud    Tomáš Musil (1971), Kotvdovice 174
 • 2002 - 2007      Jiří Poláček (1976), Kotvrdovice 77
 • 2002 - 2011      Dana Poláčková (1976), Kotvrdovice 77
 • 2007 - dosud     Monika Musilová (1994), Kotvrdovice 174

 

 

 

1880

Nejstarší knihovnou v obci byla žákovská knihovna založená roku 1880 učitelem národní školy Janem Češkou. Prvními knihovníky byli převážně řídící učitelé v místní škole.

 

1902

Založena knihovna Hasičského sboru. Dne 20.7. 1902 byl založen požární sbor tehdejším učitelem p. Štěpánem Fóglem a měl 43 členů. Sbor se od svého založení zúčastnil 39 požárů v místě a 64 požárů přespolních. V počátku sboru šlo o významnou společenskou organizaci. Sbor měl vlastní jeviště pro divadelní hry, zúčastňoval se ve stejnokrojích státních oslav, pořádal hasičské výlety v lese s hudbou a tancem a tradiční hasičské plesy. Měl i svoji knihovnu a donedávna vedenou kroniku.

 

1907

Založena knihovna Dělnické tělocvičné jednoty.

 

1923 (knihovník Bohumil Tomášek)

 

Všechny nejstarší knihovny se sloučily s Místní lidovou knihovnou neznámého data.

 

1926

Dne 2.1. 1926 zemřel Jan Češka - přes 30 let působil jako řídící učitel v Kotvrdovicích.

 

1937

Obecní knihovna má 420 svazků.

 

1952

 • 764 svazků
 • 1875 výpůjček

 

1953

 • 776 svazků
 • 2582 výpůjček
 • 74 čtenářů

 

1954

 • 1329 výpůjček

 

1955 (knihovník Jaromír Syrový)

 • 818 svazků
 • 2597 výpůjček
 • 72 čtenářů.

Za služebně přeloženého učitele Jaromíra Syrového byl zvolen ředitel národní školy Vladimír Potůček, který převzal též kulturně-osvětový referát. 2 besedy o knize, 4 výstavky knih.

 

1956 (Vladimír Potůček)

 • 860 svazků, z toho 587 B, 152 N, 121 M
 • 2090 výpůjček, z toho 1175 B, 202 N, 713 M
 • 54 čtenářů, z toho 21 mládež

 

1957 (Vladimír Potůček)

 • 893 svazků, z toho 603 B, 167 N, 123 M
 • 1857 výpůjček
 • 98 čtenářů, z toho 42 mládež

 

1958

 • 1002 svazků, z toho 640 B, 206 N, 156 M
 • 71 čtenářů, z toho 41 mládež

 

1959

 • 1053 svazků, z toho 672 B, 206 N, 175 M
 • 1882 výpůjček 
 • 78 čtenářů, z toho 52 mládež

 

1960 (František Alexa)

 • 1166 svazků, z toho 675 B, 224 N, 187 M
 • 2249 výpůjček 
 • 80 čtenářů, z toho 32 mládež

 

1961 (František Alexa)

 • 1245 svazků, z toho 801 B, 243 N, 203 M
 • 2256 výpůjček 
 • 87 čtenářů, z toho 32 mládež

 

1962 (František Alexa)

 • 1567 svazků, z toho 857 B, 486 N, 224M, 23 MN
 • 2480 výpůjček, z toho 1582 B, 330 N, 568 M
 • 110 čtenářů, z toho 45 mládež

V MNV je umístěna knihovna, její umístění je nedostatečné. Skříně na knihy jsou nedostačující. Knihy jsou v nich uloženy dvěma řadami, což velmi stěžuje manipaluci při půjčování knih. Pro nedostatek místa zde není čítárna.

 

1963 (František Alexa)

 • 1731 svazků, z toho 892 B, 563 N, 276 M, 36 MN
 • 2647 výpůjček, z toho 1292 B, 414 N, 941 M
 • 120 čtenářů

 

1964 (František Alexa)

 • 1858 svazků, z toho 931 B, 620 N, 307 M, 43 MN
 • 3100 výpůjček 
 • 125 čtenářů, z toho 47 mládež

 

1965 (František Alexa)

 • 2019 svazků, z toho 988 B, 693 N, 338 M
 • 4030 výpůjček
 • 196 čtenářů, z toho 55 mládež

Vzhledem k dobré práci knihovníka přidělila kulturně-osvětová komise ONV částku 1000 Kčs na pořízení nového regálu na knihy, protože dosavadní skříně nemohly pojmout všechny knihy. Knihovna byla znovu uspořádána, knihy obaleny, opatřeny nápisy na hřbetech a obal byl nalakován, takže vzhled knihovny tím velmi záskal.

 

1966 (František Alexa)

 • 2134 svazků, z toho 1043 B, 726 N, 365 M

Pro zpestření četby vypůjčuje knihovník soubory knih z OLK Blansko, aby si čtenáři mohli přečíst i díla, která v našem knihovním fondu nejsou. Je škoda, že mládež odrostlá škole má o četbu malý zájem.

 

1967 (František Alexa)

 • 2233 svazků, z toho 1084 B, 750 N, 399 M
 • 3501 výpůjček
 • 235 čtenářů, z toho70 mládež

Knihovník navštěvuje čtenáře i v bytech, pro zpestření četby půjčuje soubory knih z OLK Blansko. Nejvíce knih si půjčují někteří důchodci a pak mládež, která si vypůjčuje hlavně knihy pro povinnou četbě do školy. Je jen škoda, že mnoho takových knih, které mládež jako povinnou četbu potřebuje, v knihovně není a nejsou vydávány. Jsou to hlavně Tylův Strakonický dudák, Erbenova Kytice, Majerové Bruno a mnoho jiných. MLK uspořádala ve spolupráci s ředistelstvím školy a mládeží vzpomínkový večer k 100. výročí narození umělce básníka Petra Bezruče. O významu a tvorbě básníka promluvil s. Alexa, načež byly sborově i sólově recitovány jeho básně. Večer se vydařil a byl obyvatelstvem hojně navštíven.

 

1968 (František Alexa)

 • 2233 svazků, z toho 1191 B, 798 N, 455 M
 • 3857 výpůjček
 • 223 čtenářů, z toho 70 mládež

Vyšší počet výpůjček brzdí vysílání televize, které je pro diváky pohodlnější než čtení knih. Knihovna je umístěna v zasedací místnosti MNV, která není právě to nejlepší. Regály jsou knihami přeplněné a je nutno pomýšlet na jejich rozmnožení. Knihovna získala Čestné uznání ONV.

 

1969 (František Alexa)

 • 2632 svazků, z toho 1254 B, 884 N, 494 M
 • 4356 výpůjček
 • 220 čtenářů, z toho 69 mládež

Regály jsou knihami přeplněné, obaly knih se při zakládání trhají a poškozují, knihovník nemá stůl na své písemnosti a pomůcky.

 

1970 (František Alexa)

 • 2819 svazků, z toho 1375 B, 925 N, 421 M, 98 MN
 • 4895 výpůjček
 • 227 čtenářů, z toho 71 mládež

V roce 1970 byl dodán jeden regál, do kterého byla uložena naučná literatura. Knihy jsou však stále v poličkách tak těsně uloženy, že vkládání a zvláště vyndávání knih je velmi obtížné a trhají se při tom obaly knih.

 

1971 (František Alexa)

 • 3000 svazků
 • 4901 výpůjček
 • 233 čtenářů, z toho 71 mládež

Kulturně-výchovná práce-výstavky knih, relace do rozhlasu, nabídky knih na schůzích organizace KSČ v obci, soutěž "Vzorný čtenář knihovny", osobní doporučování četby.

Za rok 1971 je knihovna navržena v soutěži "Budujeme vzornou lidvou knihovnu" na uznání Ministerstva kultury. Půjčování knih bylo pravidelné, vždy ve středu.

 

1972 (František Alexa)

 • 239 čtenářů, z toho 74 mládež

Knihovna získala Čestné uznání Ministerstva kultury České socialistické republiky.

Velkého úspěchu a uznání dosáhla letos MLK pod vedením dřívějšího kronikáře Františka Alexy, který i přes vysoký věk vykonává knihovnickou práci. S opravdovým zájmem rozšířil čtení dobré literatury do všech rukou, dětských i dospělých. Využívá každé příležitosti, většího seskupení lidí, na MNV, k propagaci knih výstavkami, sám svým mluveným vystoupením téměř na všech schůzích veřejného charakteru se snaží recitací, přečtením vhodného úryvku doplněného vlastním komentářem rozšiřovat osvětu mezi všechny obyvatele. Lidé i funkcionáři si ho za tuto činnost velmi váží. Vlastní knihovnu udržuje ve vzorném pořádku. Výsledek a vysvědčením přihlášky do celostátní soutěže ministerstva kultury na převzetí uznání jel Alexa za doprovodu členky kulturně školské komise Emilie Kučerové do Gottwaldova. MLK získala peněžitou prémii 1500 Kčs na nákup knih a knihovník odměnu 500 Kčs. počítá se s tím, že letošním rokem skončilo umístění knihovny v zasedací místnosti MNV a že bude přestěhována do samotné místnosti renovovaného domu č. 150, kde dude zřízena nová knihovna s čítárnou.

 

1973 (František Alexa, Marie Musilová)

 • 240 čtenářů, z toho 74 mládež

 

1974 (František Alexa, Marie Musilová)

 • 240 čtenářů, z toho 74 mládež

Vedoucí MLK František Alexa požádal o zproštění z této funkce. Novou knihovnicí se stala Marie musilová č. 174, kterou František Alexa dobře zapracoval.

 

1975 (Marie Musilová, Cyril Musil, Milada Svobodová)

 • 244 čtenářů, z toho 75 mládež

Podle zjištěných údajů byla knihovna v tomto roce přestěhována do budovy č.p. 150 (po opravě budovy v letech 1970-1972 se v ní nachází pošta a moštárna) do jedné místnosti o velikosti 16 metrů čtverečních.

 

1976 (Marie Musilová, Milada Svobodová)

 • 177 čtenářů, z toho 75 mládež

Pro děti a mládež bylo zorganizováno pět besed o knize a pět výstavek. Nové prostory knihovny jsou dovybaveny a její vedoucí věnuje provozu maximální péči.

 

1977 (Marie Musilová, Milada Svobodová)

 • 3978 svazků, z toho 1968 B, 1146 N, 713 M, 151 MN, časopisy
 • 5085 výpůjček, z toho 3500B, 514 MN, 350 časopisů
 • 174 čtenářů, z toho 76 mládež

V tomto roce bylo provedeno omítnutí budovy.

Místní lidová knihovna se v nových podmínkách dobře zabydlela a vyvíjí dobrou činnost. I když celý areál knihovny se rozkládá v jedné místnosti na ploše 16m, vhodným rozestavěním polic a nábytku bylo dosaženo maximálního účelného využití tohoto malého prostoru. Čelní stěna knihovny je zaplněná regálovými plicemi v délce 5,3 metrů, které byly přeneseny ze staré knihovny a které sahají až ke stropu. V dílně u Buchtů byly zhotoveny tři nové dvoumetrové police dvoumetrové výšky, z nich je jedna přístupná z obou stran. Dále je knihovna vybavena zakoupeným policovým regálem na časopisy, gramorádiovou skříní, psacím stolem a psacím strojem a proutěným nábytkem, který tvoří konferenční stolek a čtyři křesla. Místnost je vytápěna elektrickými akumulačními kamny, které knihovnice zapíná vždy večer před půjčovním dnem. V zimním období, v době mrazu, když jsou zdi místnosti promrzlé, je vytápění nedostačující. Půjčovním dnem je středa, půjčuje se vdobě od 16:00 do 19:00, v období letních prázdnin do 18:00. Roční zápisné čtenářů činí u dětí - školní mládeže a důchodců 3,- Kčs, u dospělých a aktivního věku 5,- Kčs. Za půjčení jedné knížky se platí jednotně 20 haléřů.

MLK je umístěná v budově č.p. 150. V dalších místnostech této budovy je pošta, se kterou má společnou vstupní chodbu, a moštárna, která má samostatný vchod ze zadní části budovy. Funkci vedoucí MLK vykonává Marie Musilová č.p. 174. V knihovně začala pracovat v roce 1973. Nejdříve na zapracování jako výpomoc Františku Alexovi, který pro vysoký věk z této funkce odstupoval. Knihovnu převzala v roce 1975. Tuto funkci vykonává jako vedlejší činnost při svém zaměstnání. Pracuje v národním podniku Metra Blansko. Pečuje o dvě děti do deseti let. Knihovnickou práci vykonává na základě smlouvy s OLK v Blansku v rozsahu deset hodin týdně. Práci v knihovně věnuje značnou část svého i manželova volného času. Nekompromisně vyžadovala od MNV přestěhování knihovny do nových - stávajících prostor, neméně iniciativní byla pro jejich získání a při jejich zařizování a vybavování. To vše dělala sama s manželem. Od vytapetování místnosti a položení podlahové gumy až po nastěhování nábytku, přestěhování knih a jejich zařazení. Pro knhovnickou práci získala pomocnici Miladu Svobodovou č.p. 175, která se stará zejména o balení nových knih a vypomáhá při půjčování. V současné době knihovnice usiluje o rozšíření prostor knihovny.

 

1978 (Marie Musilová, Milada Svobodová, Cyril Musil)

 • 4102 svazků, z toho 2020 B, 1177 N, 747 M, 158 MN
 • 176 čtenářů, z toho 76 mládež

 

1979 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 4535 svazků, z toho 2202 B, 1332 N, 825 M, 176 MN
 • 172 čtenářů, z toho80 mládež

V tomto roce zemřel Alexa František.

 

1980 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 4820 svazků, z toho 2353 B, 1401 N, 879 M, 187 MN
 • 5757 výpůjček, z toho 2663 B, 1793 N, 1904 M, 297 MN
 • 176 čtenářů, z toho 82 mládež

11 periodických časopisů.

I když během roku knihovnu navštívilo 1793 čtenářů, knihovnice není spokojena s počtem čtenářů produktivního věku. Ze 176 zapsaných  stálých čtenářů je 82 dětí a 94 dospělých od patnácti let.Z toho je věkové složení 20 čtenářů ve věku 15-19 let, 16 čtenářů ve věku 20-29 let, 36 čtenářů ve věku 30-59 let, 19 čtenářů ve věku 60 a více let.

V cyklu besed se děti poučily, co je kniha, jak s knihou zacházet, jak se kniha píše, co je to ilustrace, jak se vydává a jak se dostává k čtenáři. Dále bylo v knihovně obměněno 24 výstavek knih. Dále byl v knihovně obměněn nábytek na uložení knih. Staré police byly nahrazeny novými, moderními, dále byly doplněny sedačky pro čtenáře-šest kusů, vše hradila Okresní knihovna Blansko, celkem v hodnotě 18 000 korun. Od roku 1972 je knihovna nositelem vyznamenání "Čestné uznání Ministerstva kultury". V současné době usiluje o získání titulu "Budujeme vzornou lidovou knihovnu". Knihovna má dva zaměstnance (zaměstnaní Okresní lidovou knihovnou), vedoucí Marii Musilovou a knihovníka , kterým je její manžel Cyril Musil.

 

1981 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 5032 svazků, z toho 2430 B, 1479 N, 930 M, 197 MN
 • 175 čtenářů, z toho 73 mládež

 

1982 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 5220 svazků, z toho 2523 B, 1508 N, 985 M, 204 MN
 • 175 čtenářů

 

1983 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 5359 svazků, z toho 2580 B, 1535 N, 1034 M, 210 MN
 • 189 čtenářů, z toho 77 mládež

 

1984 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 5518 svazků, z toho 2655 B, 1559 N, 1077 M, 227 MN
 • 7112 výpůjček, z toho 675 časopisů
 • 177 čtenářů, z toho 55 mládež

Místní lidová knihovna je stále umístěna ve stísněných poměrech jedné malé místnosti v budově č.p. 150, v které se také nachází pošta a v další části moštárna. I přes tento problém vedoucí knihovny Marie Musilová udržuje a rozvíjí činnost na požadované úrovni. V udržování a rozšiřování knižního fondu, počtu čtenářů i výpůjček i propagační a osvětové činnosti. "Provoz knihovny je jednou týdně tři hodiny, vždy v pondělí odpoledne. Celkový fond knihovny se zvětšuje. Knihovna odebírá 11 periodických časopisů, návštěvnost knihovny je 1506 čtenářů. Počet výstav 20, nástěnek 26, besed pro děti 6. Další problémy v provozu knihovny jsou: nedostačující vytápění, nejsou žádné skladové prostory, v průběhu roku 1984 se dvakrát zbortily regály, proto musely být vyměněny za nové. Vedoucí knihovny si posteskla: "Toto všechno jsou důvody a příčiny, které nám brání v umístění v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovu".

 

1985 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 5757 svazků, z toho 2773 B, 1593 N, 1153 M, 288 MN
 • 175 čtenářů, z toho 67 mládež

 

1986 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 5987 svazků, z toho 2883 B, 1633 N, 1217 M, 245 MN
 • 4094 výpůjček, z toho 422 časopisů
 • 160 čtenářů, z toho 66 mládež

 

1987 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 6201 svazků, z toho 2972 B, 1694 N, 1279 M, 256 MN
 • 169 čtenářů, z toho 55 mládež

 

1988 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 6337 svazků, z toho 3035 B, 1738 N, 1303 M, 261 MN
 • 164 čtenářů, z toho 68 mládež

 

1989 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 169 čtenářů, z toho 70 mládež

 

1990 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 164 čtenářů, z toho 66 mládež

 

1991 (Marie Musilová, Cyril Musil)

 • 6816 svazků, z toho 3284 B, 1867 N, 1392 m, 272 MN
 • 4449 výpůjček, z toho 1974 B, 674 N, 871 M, 191 MN, 739 čas
 • 3710 návštěvníků
 • 144 čtenářů, z toho 63 mládež

 

1992 (Marie Musilová, Tomáš Musil)

 • 6848 svazků, z toho 3308 B, 1872 N, 1396 M, 272 MN
 • 2898 výpůjček, z toho 1596 B, 444N, 748 M, 110 MN, 420 čas
 • 666 návštěvníků
 • 136 čtenářů, z toho 49 mládež

V těchto letech dochází k výraznému poklesu výpůjček, čtenářů a návštěvníků knihovny. Až do otevření knihovny v nových prostorách se počet čtenářů nedostane nad číslo 75!

 

1993 (Marie Musilová, Tomáš Musil)

 • 6838 svazků, z toho  3337 B, 1842 N, 1390 M, 269 MN
 • 2527 výpůjček, z toho 991 B, 270 N, 552 M, 146 MN, 568 čas
 • 450 návštěvníků
 • 63 čtenářů, z toho 29 mládež

Knihovna odebírá pravidelně jeden časopis až do roku 2001.

 

1994 (Marie Musilová, Tomáš Musil)

 • 6897 svazků, z toho 3375 B, 1850 N, 1403 M, 269 MN
 • 2684 výpůjček, z toho 1566 B, 416 N, 593 M, 109 MN, 283 čas
 • 531 návštěvníků 
 • 65 čtenářů, z toho 27 mládež

 

1995 (Marie Musilová, Tomáš Musil)

 • 7101 svazků, z toho 3561 B, 1857 N, 1414 M, 269 MN
 • 2903 výpůjček, z toho 1820 B, 431 N, 573 M, 79 MN, 272 čas
 • 4911 návštěvníků
 • 63 čtenářů, z toho 28 mládež

 

1996 (Marie Musilová, Tomáš Musil)

 • 5680 svazků, z toho 2892 B, 1243 N, 1276 M, 221 MN
 • 3032 výpůjček, z toho 1788 B, 411 N, 737 M, 96 MN, 273 čas
 • 61 čtenářů, z toho 13 mládež

Po velké inventuře nastel úbytek knih o 1469 vyřazených knih.

 

1997 (Marie Musilová, Tomáš Musil)

 • 5746 svazků, z toho 2939 B, 1246 N, 1296M, 221 MN
 • 2688 výpůjček, z toho 1724 B, 323 N, 581 M, 60 MN, 213 čas
 • 362 návštěvníků 
 • 50 čtenářů, z toho 10 mládež

 

1998 (Marie Musilová, Tomáš Musil)

 • 5806 svazků, z toho 2992 B, 1246 N, 1303 M, 221 MN
 • 1603 výpůjček, z toho 992 B, 223 N, 340 M, 48 MN, 78 čas

Po nečekaném úmrtí knihovnice pí Marie Musilové (10. 5. 1998) pokračoval syn Tomáš Musil  v činnosti knihovníka. Všechny radosti a strasti zůstaly na jeho bedrech.

 

1999 (Tomáš Musil)

 • 5977 svazků, z toho 3131 B, 1259 N, 1322 M, 221 MN
 • 1422 výpůjček, z toho 1027 B, 145 N, 232 M, 18 MN, 30 čas
 • 196 návštěvníků 
 • 50 čtenářů, z toho 9 mládež!

 

2000 (Tomáš Musil)

 • 6110 svazků, z toho 3207 B, 1290 N, 1347 M, 225 MN
 • 1609 výpůjček, z toho 1043 B, 225 N, 272 M, 11 Mn, 58 čas
 • 204 návštěvníků
 • 50 čtenářů, z toho 9 mládež

 

2001 (Tomáš Musil)

 • 6312 svazků, z toho 3350 B, 1315 N, 1378 M, 225 MN
 • 2391 výpůjček, z toho 1444 B, 503 N, 420M, 24 MN, 250 čas
 • 376 návštěvníků
 • 73 čtenářů, z toho 7 mládež!

 

2002 (Tomáš Musil, Dana a Jiří Poláčkovi)

 • 6328 svazků, z toho 3314 B, 1360 N, 1390 M, 226 MN
 • 3253 výpůjček, z toho 2164 B, 678 N, 393 M, 18 Mn, 763 čas
 • 69 čtenářů, z toho 9 mládež

Knihovna začala odebírat 5 periodik (Katka, Level, Osobní finance, Praktická žena, Receptář).

V tomto roce byla provedena velká inventura knih, které věnovali nejen knihovníci spoustu volného času.

 

2003 (Tomáš Musil, Dana a Jiří Poláčkovi)

 

Do 27.6. - 57 čtenářů, z toho 7 mládež

Rok 2003 je dalším mezníkem kotvrdovské knihovny. Otevřeno je pouze první pololetí.

Od 27.6. do 6.11. je knihovna uzavřena a stěhuje se do krásných, nových prostor, do podkroví přístavby budovy školy, kde je slavnostně 7.11. 2003 otevřena veřenosti. Počet čtenářů do konce roku díky nové knihovně vzrostl na 104 čtenářů, z toho 23 mládež!

Ale to již jinde...

 

 

Vysvětlivky:

 • B - beletrie, krásná literatura pro dospělé
 • M - mládežnická, krásná literatura pro mládež
 • MLK - místní lidová knihovna
 • MN - naučná literarura pro mládež
 • MNV - místní národní výbor
 • N - naučná literatura pro dospělé
 • OLK - okresní lidová knihovna
 • ONV - okresní národní výbor
 • VUML - vysoké učení marxismu-leninismu

 

 

Informace jsou čerpány převážně z kronik obce Kotvrdovic a z evidenčních knih knihovny (knihy čtenářů, přírustkové seznamy, výkazy knihovny).