Naposledy aktualizováno: 19.07.2020 12:38:46
logo

Obecní knihovna Kotvrdovice

Knihovníci

 • 1880                Jan Češka (zemřel 2.1. 1926)
 • 1923                Bohumil Tomášek
 • 1955                Jaromír Syrový
 • 1955 - 1957      Vladimír Potůček, Kotvrdovice 39
 • 1960 - 1974      František Alexa (1890 - 1979), Kotvrdovice 197
 • 1973 - 1998      Marie Musilová (1945 - 1998), Kotvrdovice 174
 • 1975 - 1978      Milada Svobodová, Kotvrdovice 175
 • 1975 - 1991      Cyril Musil (1943), Kotvrdovice 174
 • 1992 - dosud    Tomáš Musil (1971), Kotvdovice 174
 • 2002 - 2007      Jiří Poláček (1976), Kotvrdovice 77
 • 2002 - 2011      Dana Poláčková (1976), Kotvrdovice 77
 • 2007 - dosud    Monika Musilová (1994), Kotvrdovice 174

 

2003 (Tomáš Musil, Dana a Jiří Poláčkovi)

 • 6573 svazků, z toho 3514 B, 1373 N, 1419 M, 229 MN
 • 2345 výpůjček, z toho 2345 B, 553 N, 1369 M, 30 MN, 186 ČAS
 • 412 návštěvníků
 • 104 čtenářů, z toho mládež 23 mládež

 

Od 27.6. 2003 do 7.11. 2003 byla kompletně celá knihovna stěhována do nových prostor.

Zde je 7.11. 2003 slavostně otevřena knihovna za přítomnosti starosty obce Ing. Aloise Kunce, ředitelky Městské knihovny v Blansku paní Jitky Ševčíkové, zaměstnanců regionálního oddělení, tisku a veřejnosti. Tento den byl také výpůjční. Nové prostory umožnily knihovníkům zpřístupnit novou službu - PC s veřejným internetem, také zajistit lepší přehlednost a přístupnost knih, protože knihovna má nové kovové regály.

Díky otevření v nových prostorách se zvýšil zájem o služby knihovny, což se projevilo zvýšením počtu čtenářů a to i mládeže.

Knihovna odebírá 5 periodik (Katka, Level, Osobní finance, Praktická žena, Receptář)

 

Knihovníci chodí nakupovat knihy do knihkupectví v Blansku a Brně, dále do Levných knih, antikvariátů a na burzu knih do Jedovnic. Na rozšiřování fondu mají také podíl dary občanů. Stalo se nám, že manželé darovali i šedesát knih.

 

V dalších letech se začnou půjčovat knihy také z regionální knihovny v Blansku.A nezůstane pouze u knih. Dobrá spolupráce s touto pobočkou Městské knihovny v Blansku umožní v Kotvrdovicích mít besedy se spisovateli a ilustrátory knih. Důležitá pomoc pro chod knihovny na obci je také poradenská a konzultační činnost s tímto oddělením.

 

 

2004 (Tomáš Musil, Dana a Jiří Poláčkovi)

 

 • 6854 svazků, z toho 3695 B, 1406N, 1477 M, 238 MN
 • 4144 výpůjček, z toho 2320 B, 854 N, 841 M, 129 MN, 248 ČAS
 • 871 návštěvníků
 • 100 čtenářů, z toho 28 mládež

Knihovna odebírá a nabízí k zapůjčení stále 5 titulů časopisů.

Od podzimu 2004 vedou knihovníci kroniku obecní knihovny.

 

24.11. 2004 se uskutečníla v knihovně beseda se spisovatelkou dětských knih Martinou Drijverovou pro žáky 3. - 5. tříd Základní školy v Kotvrdovicích. Beseda byla zaměřena na literární tvorbu a vznik knížek, v další části pak spisovatelka vyprávěla o svých knihách, z nichž vyzdvihla především Domov pro Marťany, kde se zabývá životem rodiny s postiženým dítětem. Na závěr odpovídala na dotazy dětí a proběhla autogramiáda. V naší knihovně najdete více knih od této spisovatelky (Domov pro Marťany, Nekonečné prázdniny, Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř, Táta k příštím Vánocům a další).

Velké dík patří regionální knihovně v Blansku za zorganizování této vydařené besedy.

 

10.12. 2004 se v knihovně uskutečnila další beseda, tentokrát pro všechny věkové kategorie. Paní Marie Kuncová nám vyprávěla o svých zážitcích z Keni, kterou dvakrát navštívila v rámci projektu Adopce dětí na dálku. Mluvené slovo doplnila promítáním videa z cest do Afriky. Beseda byla velmi zajímavá a poučná.

 

 

2005 (Tomáš Musil, Dana a Jiří Poláčkovi)

 

 • 6928 svazků, z toho 3774 B, 1440 N, 1490 M, 223 MN
 • 3999 výpůjček, z toho 2252 B, 772 N, 868 M, 107 MN, 190 ČAS
 • 816 návštevníků
 • 98 čtenářů, z toho 19 mládež

Knihovna nabízí 7 periodik (nově Cykloturistika a Bravo).

 

3. června 2005 se uskutečnila beseda s autorem návrhu znaku a vlajky naší obce s Ing. Josefem Plchem z Jedovnic. Návštěvníci besedy se dozvěděli něco o historii Kotvrdovic, jak probíhá návrh a schvalování znaku a praporu obce.

Popis znaku: V  stříbrném štítě s černou, pěti stínkami oddělenou patou listnatý strom (lípa) barvy přirozené z paty vyrůstající,  v černém poli červené zlatě planoucí srdce trnovou korunou opásané, kolem srdce zlatý lem s paprsky.

Popis Praporu: List tvořený čtyřmi pruhy - zeleným, bílým, červeneným a černým - v poměru délky ku šířce 3:2.

 

Nejen dětské tváře rozzářil 25. 10. 2005 Adolf Dudek, kterého zajistila regionální knihovna a společně s naší knihovnou ho pozvala do školy. V jedné z učeben se uskutečnila beseda s tímto ilustrátorem dětských knížek. Zábavnou a humornou formou žáky seznámil se svými malířskými začátky, předvedl na místě několik malířských technik a také prozradil jak vzniká ilustrovaná knížka. Beseda byla plná pohybu, zábavy a byla zakončená autogramiádou. Ilustrátor rozdával dudky kam kdo chtěl.

 

V pátek 16.12. 2005 byla zahájena výstava prací dětí z místního výtvarného kroužku, ve kterém děti tvořili pod vedením Radky Flekové. Výrobky byly vystaveny v knihovně až do konce ledna 2006. Celkem výstavu zhlédlo přes 140 zájemců a návštěvníků knihovny.

 

 

 

2006 (Tomáš Musil, Dana a Jiří Poláčkovi)

 

 • 6981 svazků, z toho 3804 B, 1420 N, 1528 M, 228 MN
 • 111 zapůjčených knih z výměnného fondu regionální knihovny v Blansku
 • 2790 výpůjček, z toho 1503 B, 516 N, 637 M, 134 MN, 318 ČAS
 • 650 návštěvníků
 • 88 čtenářů, z toho 20 mládež

Knihovna odebírá stále 7 periodik. Mimo knihovnu zapůjčeno 318 výtisků.

 

 

2007 (Tomáš Musil, Dana a Jiří Poláčkovi, Monika Musilová)

 

 • 7030 svazků, z toho 3869 B, 1441 N, 1542 M, 228 MN
 • 173 knih z výměnného fondu reg. knihovny
 • 3537 výpůjček, z toho 1811 B, 584 N, 1620 M, 980 MN, 335 ČAS
 • 831 návštěvníků
 • 111 čtenářů, z toho 35 mládež

Knihovna odebírá 3 periodika (Level, Osobní finance, Praktická žena) a z reginální knihovny odebírá od prvního ročníku nové periodikum o knihovnách a knihách s názvem Biblio. Mimo knihovnu zapůjčeno 335 výtisků.

 

Začátkem roku dostali zaměstnanci knihovny nápad donést do knihovny různé hry a spořádat Odpoledne stolních her. A tak v sobotu 17.3. 2007 v odpoledních hodinách je knihovna otevřena všem - dětem i dospělým. Kdo přijde, najde si nějakou hru i zpřízněného hráče. Ikdyž účast nebyla vysoká, tak se všichni dobře bavili. Za občerstvení patří dík obecnímu úřadu.

 

V sobotu 7.4. 2007 knihovníci uspořádali II. Odpoledne stolních her. Protože bylo venku pěkné počasí, tak účast byla malá. Jelikož bylo vše připraveno a příchozí měli zájem, tak se odpledne v knihovně hrály hry. Příchozí se dobře bavili a zahráli si mezi sebou. Další odpoledne uspořádají knihovníci v prosinci, to již bude zima:  "Pak se znovu sejdem v teple - v knihovně Smile ".  A jak řekli, tak udělali.

 

13.4. 2007 - Školka v knihovně.

Možnost přijít do knihovny v dopoledních hodinách dostaly děti místní školky. Prohlédly si knihovnu, dozvěděly se jak knihy vypadaly v minulosti, jak mohou být velké, kdo je ilustrátor a kdo spisovatel. Na závěr si poslechly pohádku z gramofonové desky.

 

A jak řekli, tak udělali. 29.12. 2007 se konalo III. Odoledne stolních her. Na konci roku se konalo další odpoledne, kdy přišla mládež do knihovny a hrála nejen mezi sebou, ale i s knihovníky různé hry. Díky patří OÚ v Kotvrdovicích za finanční podporu na občerstvení na tuto akci, ale i další konané v knihovně pro veřejnost.  

 

 

2008 (Tomáš Musil, Dana Poláčková, Monika Musilová)

 

 • 7098 svazků, z toho 3904 B, 1387 N, 1573 M, 234 MN
 • 214 knih z výměnného fondu reg. knihovny
 • 3100 výpůjček, z toho 1875 B, 399 N, 685 M, 141 MN, 159 ČAS
 • 719 návštěvníků
 • 95 čtenářů, z toho 33 mládež

 

Knihovna odebírá 2 periodika (Biblio a Osobní finance). Celkem zapůjčeno 159 výtisků.

V tomto roce zpřístupní vedoucí knihovny www stránky Obecní knihovny.

 

Stolní hry baví. V knihovně se uskuteční další dvě IV. a V. odpoledne - 8.1. 2008 a 5.2. 2008. Kdo přišel, zahrál si nejen stolní hry. Z nichž nejoblíbenější jsou Dostihy a sázky i Osadníci z Katanu. Hráli se také karetní hry a skládala puzzle. Mezi dětmi bylo více dospělých a nových her, které si někteří přinesli sebou. Všichni se dobře bavili.

V. Odpoledne stolních her navštívil šašek.

 

16.5. 2008, dopoledne, Kotvrdovice. Díky zaměstnancům regionální knihovny v Blansku nás podruhé navštívil ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek. Pro jeho vystoupení jsme opět zvolili jednu z učeben místní základní školy. Během chvilky všichni zapomněli, že jsou ve škole a velmi dobře se bavili. Pan Dudek umí pěkně rozdávat radost! A kreslí dudky, opět všude.

Když si doma prohlédnete knížky pro malé děti s říkankami, určitě máte nějakou s ilustracemi pana Adolfa Dudka.

 

Celé Česko čte dětem - 14.11. 2008.

Knihovna se zapojila do projektu Škola na ruby, jehož základním principem je čtení (rodičů, sourozenců, prarodičů) dětem. Důležitá je každodenní pravidelnost. Děti mají speciální žákovské knížky a hodnotí známkou, nebo kresbou výkon předčítajícího. V Kotvrdovicích se do projektu zapojila rodina Odehnalova a Poláčkova. Při této schůzce v knihovně předčítali dětem rodiče a knihovníci z knihy Malý Bobeš.

 

VI. Odpoledne stolních her bylo zorganizováno 27.12. 2008. Opět jsme se sešli v knihovně při hraní her a dobře se bavili. I nějaké to občerstvení se našlo.

PS: Tak jsem slyšel, že kdo dnes přišel, ten si rád zahrál a vůbec toho nelitoval.  

 

 

 

2009 (Tomáš Musil, Dana Poláčková, Monika Musilová)

 

 • 7336 svazků, z toho 4012 B, 1453 N, 1636 M, 235 MN
 • 232 knih z výměnného fondu reg. knihovny
 • 3252 výpůjček, z toho 1911 B, 322 N, 775 M, 148 MN, 318 ČAS
 • 771 návštěvníků
 • 103 čtenářů, z toho 33 mládež

 

Knihovna odebírá 2 periodika. Celkem zapůjčeno mimo knihovnu 318 výtisků.

 

MŠ z Kotvrdovic mezi knihami. 18.2. 2009 navštívilo v dopoledních hodinách knihovnu 18 dětí z mateřské školy. Knihovnice dětem ukázala různorodost knih, četla a pustila pohádku z gramofonové desky. Děti si prohlédli knihovnu a celkově se jim v jejích podkrovních prostorách líbilo. Určitě z některých budou noví čtenáři.

 

15.6. 2009 se podruhé sešli rodiče, knihovníci, děti ze Školy naruby v kotvrdovské knihovně a dospělí těm mladším opět četli. V knihovně máme k nahlédnutí žákovské knížky, ve kterých hodnotí děti výkony předčítajících.

 

 

 

2010 (Tomáš Musil, Dana Poláčková, Monika Musilová)

 

  • 7391 svazků, z toho 4078 B, 1467 N, 1617 M, 229 MN
  • 403 knih z výměnného fondu reg. knihovny
  • 3051 výpůjček, z toho 1951B, 315 N, 648 M, 56 MN, 81 ČAS
  • 785 návštěvníků
  • 113 čtenářů, z toho 26 mládežKnihovna odebírá dvě periodika. Osobní finance a Biblio.

 

Strašidýlka kolem nás.

Kdo měl zájem přišel se do knihovny podívat na putovní výstavu. Vystavovaní skřítci byli zhotoveni nejen v knihovnách na okrese Blansko za podpory regionální knihovny v Blansku a pod patronací spisovatelky a ilustrátorkyVítězslavy Klimtové. Mohli jste se dovědět, kdo je Hejkal Šiškin, Hugo od Šebrova nebo třeba Elf Rocker. Mezi skřítky byl jeden kotvrdovský - Hafuša, výrobek Moniky Musilové.

Výstavku navštívilo přes 60 návštěvníků během tří výstavních dní. Kdy ve středu 22.9. viděli jako první skřítky děti z mateřské a základní školy. 24.9. a mimořádně 28.9. byli skřítci k vidění během výpujční doby knihovny.

Výstavka byla prezentována v samostatné místnosti v patře vedle knihovny. Tato místnost je plánována jako výstavní, takže skřítci navštívili jako první před otevřením výstavní místnost. Popřejme skřítkům a výstavní místnosti dlouhou a příjemnou budoucnost.

 

Literární večer v knihovně - 19.11. 2010.

V páteční deštivý večer se sešlo přibližně 40 lidí (z toho asi 15 dětí) v místní knihovně, kde skauti z Kotvrdovic a Senetářova pořádali Literární večer. Program běžel od 18 hodin do 21:30, 15-ti minutové čtení se střídalo s 10-ti minutovými přestávkami na občerstvení. K pití byly nabízeny různé druhy čajů, které byly připravovány stále čerstvé.

Nejprve se předčítalo pro děti a to z knížek: Gabra a Málinka (Amálie Kutinová) a Hobbit (J.R.R.Tolkien). Po sedmé hodině byl program určen pro dospělé, ale dětem se nechtělo z knihovny odejít, tak si četly v různých koutcích podle svého. Dále bylo čteno z Hrdého Budžese (Irena Dousková) a byla rovněž recitována poezie (K.H. Mácha, J. Skácel, K. Kryl). V těchto dvou prvních částech večera předčítali manželé Chrástečtí z Kotvrdovic.

Ve třetí části literárního večera od 20h předčítal vzácný host, pan doktor Leopold Mann z Krásenska. Posluchače zaujal nezapomenutelným čtením a obohatil myšlenkami a příběhy z knih Alchymista (P. Coelho) a Patřím k vám (S.K. Dakov). Poslední titul byl vydán jako samizdat a mladší posluchači měli možnost dozvědět se více o výrobě zakázaných knih během komunistického režimu. Smyslem večera bylo strávit společně příjemný večer a v dnešním počítačovém světě podpořit četbu knih, které si podzimní počasí přímo žádá. Knihy byly vybírány tak, aby se mladší generace mohla dozvědět více o životě v naší zemi před rokem 1989, a tím si společně připomenout Svátek Studenstva 17. listopad. Dík za příjemný večer patří všem předčítajícím a skautům, kteří Literární večer pořádali.

 

VII. Odpoledne stolních her, konané v sobotu 18.12. 2010, mělo nízkou účast, ale přesto se všichni zúčastnění dobře bavili.

 

 

 

2011 (Tomáš Musil, Dana Poláčková, Monika Musilová)

 

 • 6889 svazků, z toho 3843B, 1308 N, 1537M, 201 MN
 • 259 knih z výměnného fondu reg. knihovny
 • 2824 výpůjček, z toho 1964 B, 267 N, 544 M, 24 MN, 25 ČAS
 • 797 návštěvníků
 • 93 čtenářů, z toho 23 mládež

 

15.1. 2011 se v knihovně konalo VIII. Odpoledne stolních her. Již před zahájením před 15hodinou přicházeli první návštěvníci. Celkem se jich sešlo 18 a to hlavně mládeže. Hráli se hry nacházející se v knihovně (většinu zapůjčili knihovníci), tak i hry donesené. Zaujala nová hra Mágové z Hexanu. Kromě her si někteří návštěvníci pozkládali puzzle nebo si jen tak četli. Snad všichni vydrželi až do 19hodiny kdy se šlo domů. A někteří i déle - než se dohrály rozehrané hry.  Občerstvení přišlo všem vhod, takže děkujeme paní Musilové za jeho přípravu.

 

Filatelie, znáte ji?

Vedoucí knihovny připravil zajímavou výstavu ze světa poštovních známek, fitalie a historie poštovnictví. Byla zpřístupněna při otevírací době celý únor a 4 března. Návštevníci mohli zavzpomínat na časy, kdy ještě nebyly mobily a internet, kdy se přání posílala poštou, nebo probíhala osobně. 

 

Putovní výstava zpravodajů.

Knihovna ve Veselici a obec Vavřinec uspořádaly Soutěž o nejlepší obecní zpravodaj regionu Moravský kras a Černohorsko. Soutěž proběhla formou putovní výstavy, kdy návštěvníci po zhlédnutí hlasovali. Zpravodaje byly vystaveny v knihovnách v Němčicích, Černé Hoře, Ráječku, Kotvrdovicích, Vilémovicích a ve Veselici. V naší knihovně jste měli možnost výstavu vidět 1.3., 18.3., 25.3. a 1.4.

 

1.4. 2011 Noc s Andersenem.

Poprvé v Kotvrdovicích - téma švédská spisovatelka Astrid Lindgrenová. 21 dětí naší základní školy přišlo oblečených v kostýnech loupežníků, protože hlavním dílem švédské spisovatelky byla vybrána zfilmovaná kniha Ronja, dcera loupežníka. 

 

12.4. 2011 Literárně komponovaný pořad k soutěži 110. výročí narození J. Seiferta.

Pořadem provedl pan Svoboda z městské knihovny v Blansku a paní Trubáková z regionální knihovny. Pěkně připraveného pořadu se zúčastnilo celkem 38 dětí a učitelek naší základní školy.

 

15.11. 2011 Čerti v regionálních pověstech.

Všem sedmnácti dětem se pořad připravený paní Jalovou z regionální knihovny společně se studentkou Gryndlerovou opravdu líbil. 

 

23.11. 2011 Beseda s akademickým malířem Janem Jemelkou.

Skauti z Kotvrdovic a Senetářova pozvali na besedu do knihovny akademického malíře Jana Jemelku, které se zúčastnilo 19 návštěvníků.

 

 

 

2012 (Tomáš Musil, Monika Musilová)

 •    7196 svazků, z toho 3910B, 1496N, 1609M, 179MN
 •    363 knih z výměnného fondu regionální knihovny
 •    2386 výpůjček, z toho 1671B, 304N, 398M, 13MN
 •    940 návštěvníků
 •    111 čtenářů, z toho 25 mládež  

 

V roce 2011 získala knihovna ve spolupráci s obcí dotaci z kraje. Byly pořízeny dva nové stolní počítače s dalším potřebným zařízením a knihovnický program Clavius. V roce 2011 byla provedena inventura knih a jejich označení čárovými kódy. Od 1.1. 2012 se začaly knihy půjčovat přes čárové kódy. Zároveň je zporovozněn on-line katalog knih.

 

14.1. 2012 přišlo do knihovny 15 zájemců o hraní her, protože se konalo IX. Odpoledne stolních her.

 

28.1. 2012 další odpoledne stolních her - tentokrát X. Odpoledne stolních her. Zúčastnilo se ho 13 návštěvníků.

 

25.2. 2012 - XI. Odpoledne stolních her. Tentokrát 17 her chtivých příchozích.

 

17.3. 2012 - XII. odpoledne stolních her, navštívilo 16 lidiček.

 

30.3. 2015 Noc s Andersenem

Již podruhé uspořádala knihovna ve spolupráci se základní školou tuto celostátní akci a děti opět přespaly z pátka na sobotu ve svých třídách. Monika Musilová zvolila jako hlavní téma svět Harryho Pottera. Všech 27 dětí přišlo v převlečení za kouzelníky do školy, kde byly rozděleny do čtyř známých kouzelnických kolejí. V noci se společně vysadil stormek u rybníčku u Surfu.

 

13.4. 2012 Výtvarný kroužek.

Pokus knihovnice Moniky o založení výtvarného kroužku byl šlechetný, ale jeho činnost neměla dlouhého trvání. Holt někdy to tak v životě chodí. 

 

Výstavu 10. let kopané žen v Kotvrdovicích zaujalo kolem 40 návštěvníků knihovny během třech měsíců - srpan, září a října, v době otevření knihovny.

 

1.10. 2012 navštívil Kotvrdovice opět ilustrátor dětských knížek Adol Dudek. Tentokrát byl jeho program připraven pro dospělé diváky a v odpoledních hodinách. Nakonec se nejvíc zapotil vedoucí knihovny Tomáš Musil. Protože na vynikající vystoupení pana Dudka přišlo pouze pět dětí a šest dospělých! Ta ostuda! Potom něco u nás v Kotvrdovicích organizujte pro dospělou veřejnost....