Naposledy aktualizováno: 19.07.2020 12:38:46
logo

Obecní knihovna Kotvrdovice

Knihovníci

 • 1880                Jan Češka (zemřel 2.1. 1926)
 • 1923                Bohumil Tomášek
 • 1955                Jaromír Syrový
 • 1955 - 1957      Vladimír Potůček, Kotvrdovice 39
 • 1960 - 1974      František Alexa (1890 - 1979), Kotvrdovice 197
 • 1973 - 1998      Marie Musilová (1945 - 1998), Kotvrdovice 174
 • 1975 - 1978      Milada Svobodová, Kotvrdovice 175
 • 1975 - 1991      Cyril Musil (1943), Kotvrdovice 174
 • 1992 - dosud    Tomáš Musil (1971), Kotvdovice 174
 • 2002 - 2007      Jiří Poláček (1976), Kotvrdovice 77
 • 2002 - 2011      Dana Poláčková (1976), Kotvrdovice 77
 • 2007 - dosud     Monika Musilová (1994), Kotvrdovice 174

 

 

 

2013 (Tomáš Musil, Monika Musilová)

 • 7520 svazků, z toho 4136B, 1549N,1653M,182MN
 • 282 knih z výměnného fondu regionální knihovny
 • 2555 výpůjček, z toho 1849B, 1849N, 382M, 27MN
 • 974 návštěvníků
 • 106 čtenářů, z toho 23 mláděž

 

 

Jak se již stalo tradicí v začátku roku, hrají se v knihovně stolní hry:

19.1. 2013 XIII. Odpoledne stolních her - 12 dětí a 4 dospělí

30.1. 2013 XIV. odpoledne stolních her - 9 dětí a 8 dospělých

23.2. 2013 XV. Odpoledne stolních her - 13 dětí a 10 dospělých

 

5.4.2013 Noc s Andersenem

Třetí Noc s Andersenem her pod vedením Moniky na téma čerti. Celkem se celého odpoledne a večera venku, v prostorách školy a knihovny zúčastnilo 20 dětí naší základní školy. Opět děti spaly ve svých třídách. Noc s Andersenem je u dětí velmi populární a vždy se ni velmi těší.  

 

 

 

2014 (Tomáš Musil, Monika Musilová)

 •   7666 svazků, z toho 4250B, 1575N, 1661M, 183MN
 •   127 knih z výměnného fondu regionální knihovny
 •   2029 výpůjček, z toho 1511B, 201N, 290M, 27MN
 •   792 návštevníků
 •   92 čtenářů, z toho 16 mládež

 

18.1. 2014 XVI. Odpoledne stolních her - 5 dětí a 8 dospělých.

1.2. 2014 XVII. Odpoledne stolních her  - 6 dětí a 9 dospělých.

15.2. 2014 XVIII. Odpoledne stolních her - 16 dětí a 13 dospělých.

Jak je vidět, mají stolní hry v naší knihovně opravdu tradici. Přijdou si zahrát dospělí i děti. Oblíbené hry jsou Osadníci, Dostihy a sázky, Mágové z Hexanu, Bang!

 

Po Kotvrdovicích nejen 20. století. 

7.3. 2014 je slavnostně otevřena výstavní místnost v prostorách knihovny. Jako téma první výstavy zvolil knihovník Tomáš Musil historii Kotvrdovic. Kromě fotgrafií mohli návštěvníci vidět různé kroniky, staré učebnice, hračky, všemožné staré dokumenty a peníze. Materiálu bylo zpřístupněno opravu hodně a každý si našel něco zajímavého. Hodně materiálu pocházelo z vlastnictví Tomáše Musila a další darovali a zapůjčili občané, místní organizace a obec. Do konce roku navštívilo výstavu 106 lidí a nejen z Kotvrdovic. 

 

4.4. 2014 Noc s Andersenem. 

Čtvrtá noc opět vzorně připravená Monikou Musilovou tentokrát na téma piráti. Všech 20 dětí oblečených jako piráti si večera v budově školy a knihovny užilo. Opět se sázel strom a děti si zahrály hry také venku "U Brány"

 

 

2015 (Tomáš Musil, Monika Musilová) 

 

Po Kotvrdovicích nejen 20. století.

Výstava byla pro zájem návštěvníku zpřístupněna ještě dva měsíce roku 2015. V tomto roce zhlédlo výstavu 42 návštěvníků.

 

24.1. 2015 XIX. Odpoledne stolních her - 20 dětí, 10 dospělých.

28.2. 2015 XX. Odpoledne stolních her - 8 dětí, 8 dospělých.

 

27.3. 2015 Noc s Andersenem

Tentokrát na téma klasické české pohádky. Večer plný pohádek a soutěží začal v knihovně, pokračoval v lese "U Brány" a potom se všech 29 dětí za doprovu osmi vedoucích přesunulo do prostor přízemí školy (prostory dětské skupiny), kde se pokračovalo v soutěžení a děti zde přespaly do rána. Poděkování patří jako každý rok Monice Musilové, všem jejím pomocníkům, obci Kotvrdovice nejen za finanční podporu, panu Štrajtovi, který každoročně zapůjčí dataprojektor, rodičům za důvěru a dětem za šťastné okamžiky Smile

 

28.3. 2015 XXI. Odpledne stolních her - 10 dětí a 6 dospělých.

 

 

6.11. 2015 Biometrické měření

V prostorách knihovny nabídla zájemcům paní Zuzana Fojtová možnost si přijít změřit poměr tuku, vody a svalů v těle. Zjistit zajímavé údaje o svém zdravotním stavu přišlo celkem 12 zájemců.